ซะงะ 25 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

บริษัทที่ดำเนินการ:
ที่ตั้งโครงการ: เมืองคาราสึ จังหวัดซะงะ ญี่ปุ่น
พื้นที่โครงการ: 75,000 ตารางเมตร
กำลังการผลิตติดตั้ง: 25 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไฟฟ้า: ประมาณ 180,000,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
บทบาท: เจ้าของโครงการ
สถานะโครงการ: อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ

รายละเอียดโครงการ

หลายปีที่ผ่านมาพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นพลังงานหมุนเวียนที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ขณะเดียวกันพลังงานชีวมวลก็ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยพลังงานดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอินทรีย์และเศษเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตรและการก่อสร้างเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

และในปี 2559 บริษัทเมตะ ได้หันมาสนใจกับพลังงานทางเลือกชีวมวลและได้ตัดสินใจเข้าศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 25 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดซะงะ บนเกาะคิวชู โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสร้างบนพื้นที่ประมาณ 75,000 ตารางเมตร ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงพัฒนาโครงการ