9 Sep 2021

META ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ให้บริการ “Pico เงินด่วน” เตรียมแตกไลน์ธุรกิจการเงิน คาดเห็นความคืบหน้าภายใน ต.ค. นี้

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META โดยนาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหาร ส่งบริษัทย่อย “บริษัท โนว่า เอเชีย จำกัด” ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางการเงิน ที่ทาง META ถือหุ้น 100% ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ( PICO Finance) “Pico เงินด่วน” ให้บริการปล่อยสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ที่ให้บริการมาอย่างประสบความสำเร็จกว่า 5 ปี ด้วยเล็งเห็นโอกาสขยายธุรกิจการเงิน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ในขณะที่ผู้ให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังมีอยู่จำนวนจำกัด ทั้งยังเป็นธุรกิจที่ภาครัฐสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

 

โดย META มีแผนการพัฒนาผลงานของบริษัทให้เติบโตมากขึ้น ผ่านการเพิ่มประเภทการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน  จึงมองหาโอกาสที่น่าสนใจและศึกษาการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งรูปแบบธุรกิจของ บริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีจุดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของทาง META จึงตัดสินใจเข้าลงนามความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบ

 

การเข้าศึกษาธุรกิจการเงินอย่าง Exclusive ในครั้งนี้จะส่งผลดีโดยตรงต่อ META เพราะนอกจากจะได้ศึกษางานที่บริษัทกำลังสนใจในเชิงลึกแล้ว หากมีผลการศึกษาที่น่าพอใจหรือวิเคราะห์แล้วว่าเป็นประโยชน์บริษัทก็พร้อมที่จะเข้าลงทุน โดยคาดว่าจะสรุปผลการศึกษาหรือทำการเจรจาหารือกับ พิโก โซลูชั่นส์ ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะรับรู้รายได้และผลกำไรในปี 2564