Energize the world Inspire positive change Make an everlasting impact
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
meta-logo-01

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและยังเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจร

0

จำนวนประเทศที่ META พัฒนาโครงการอยู่

0

จำนวนโครงการที่พัฒนาอยู่

0

รวมกำลังการผลิตของทุกโครงการ (เมกะวัตต์)

0

เป้าหมายกำลังการผลิตรวม ภายในปี 2566 (เมกะวัตต์)

เราคือผู้บุกเบิกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ผู้รับเหมาก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ≫

พันธมิตรของเรา