2561 - การเริ่มต้นของ META

บริษัทได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีความทันสมัยและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน