2560 - การเริ่มก่อสร้างโครงการมินบูเฟสแรกขนาด 50 เมกะวัตต์

เริ่มก่อสร้างเฟสแรกขนาด 50 เมกะวัตต์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์