2535 - ก่อตั้งบริษัท

ก่อตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารประกอบอาคาร