2547 - เปลี่ยนชื่อบริษัท พร้อมขยายธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 พร้อมทั้งขยายขอบเขตงานไปยังธุรกิจติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร และธุรกิจติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศประกอบอาคาร