2556 - ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงาน

บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของถ่านหินที่ผลิตได้จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย