2558 - ขยายสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

ผู้บริหารกลุ่มใหม่ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงและหนุนผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว