2559 - ปีแห่งการพลิกฟื้น (turnaround)

จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัทคือบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด และ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อรองรับการดำเนินการใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ ในจังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัท พลิกฟื้นจากขาดทุนเป็นกำไร หลังกิจการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ผ่านบริษัทย่อย ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น