ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างและสร้างเพจ Facebook ปลอม ใช้ชื่อ “พิโก โซลูชั่นส์ / พิโก เงินด่วน ” หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีส่วนบุคคล (นาย-นาง-นางสาว)

กรุณาตรวจสอบกรณีที่ต้องโอนเงินชำระสินเชื่อจะเป็นบัญชีชื่อบริษัทพิโก โซลูชั่นส์(ไทยแลนด์)จำกัด เท่านั้น

บริษัทฯไม่มีนโยบายให้โอนเงินค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

หากท่านเป็นผู้เสียหายควรรวบรวมหลักฐาน เพื่อแจ้งความดำเนินคดี

2 ธันวาคม 2565

พนักงานร่วมกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย เพื่อให้สามารถป้องกันเหตุ และควบคุมเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น

24-25 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ณ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการสร้างทีมในองค์กรให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ

24 พฤศจิกายน 2565

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยบริจาคเงินและร่วมกันปล่อยพันสัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติ ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 1281 ค่ายพระรามหก ชะอำ เพชรบุรี 76120

18 พฤศจิกายน 2565

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับ มูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา NANMEEBOOKS โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียน. บ้านบ่อทอง ต.สะบ้าย้อยอ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา  90210 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 152 คน

30 พฤศจิกายน 2564

"ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) และพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริจาคเเงิน คอมพิวเตอร์ และสิ่งของที่จำเป็น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210"

9 กันยายน 2564

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META โดยนาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหาร ส่งบริษัทย่อย “บริษัท โนว่า เอเชีย จำกัด” ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางการเงิน ที่ทาง META ถือหุ้น 100% ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ( PICO Finance) “Pico เงินด่วน” ให้บริการปล่อยสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ที่ให้บริการมาอย่างประสบความสำเร็จกว่า 5 ปี ด้วยเล็งเห็นโอกาสขยายธุรกิจการเงิน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

25 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563  วัตถุประสงค์. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย เพื่อให้สามารถป้องกันเหตุ และควบคุมเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น

18-20 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการสร้างทีมในองค์กรให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข สร้างทีมให้มีพลัง สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ (Success team)

18 พฤศจิกายน 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริจาคเเงินและสิ่งของที่จำเป็น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา  หมู่ที่ 6 384 ถ. สุขุมวิท อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

7 ตุลาคม 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริจาคชุดนักเรียน ชุดขาวปฏิบัติธรรม ชุดไทย รองเท้าผ้าใบและอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ สำหรับนักเรียน รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้า และค่าจ้างครูอัตราจ้าง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) ตำบลแควน้อย อำเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

15 พฤษภาคม 2563

บริษัท เมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 สำหรับหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (META20NA) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

21 มกราคม 2563

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อใช้ทำอักษรเบรรล์เป็นสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

10 กันยายน 2562

ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันบริจาคเวชภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ และเงินสดจำนวน 24,289 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ณ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ ตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จำกัด โดยความร่วมมือของ 3 บริษัท และกลุ่มผู้ก่อตั้ง โครงการ ผู้ลงทุนหลักคือ บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN) บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) และ บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เข้าร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้ามินบู เฟส 1 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกกะวัตต์ ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (พม่า) ได้รับเกียรติจาก นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกกะวัตต์ ในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อ่านต่อ..

30 พฤศจิกายน 2561

บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ 3 ตำบล 23 หมู่บ้านรวมไปถึงชาวต่างด้าวในพื้นที่ตามแนวชายแดน หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

31 สิงหาคม 2561

นายโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานกรรมการ และพนักงานได้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กพิเศษ  ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

4 กุมภาพันธ์ 2561

H.E. U Win Khaing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และ H.E. Dr Aung Moe Nyo หัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งรัฐมาเกว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู รัฐมาเกว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

1 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร บริษัท VTE ECF และ QTC นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเฟส 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์

7 ตุลาคม 2559

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจากเฟส 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์

5 ตุลาคม 2559

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (MOA) กับ Basic Energy Corporation (“BSC”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 9%

21-23 กันยายน 2559

นายฮิสะ โนริโคยะ พร้อมด้วยผู้บริหาร VTE นายโสรัจ โรนจเบญจกุล นายออง ที ฮา และนายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 34 และการประชุม ASEAN Energy Business Forum 2016 ที่จัดขึ้น ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

8 สิงหาคม 2559

พิธีลงนามในสัญญา Supply Contract โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 25.56 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง บริษัท E&P Green Energy, Inc. และบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

4 สิงหาคม 2559

พิธีลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่าง บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท China Triumph International Engineering Co., Ltd. ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

3 สิงหาคม 2559

พิธีลงนามในสัญญา Supply Subcontract โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 25.56 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด และบริษัท SUMEC Hardware & Tools Company Limited ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

27 มีนาคม 2558

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และ บริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ

16 ตุลาคม 2557

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) ระหว่าง กรมพลังงานไฟฟ้า กระทรวงพลังงานไฟฟ้าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ บริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมแกรนด์ อัมรา กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

9 มีนาคม 2554

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้น IPO เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นวันแรก