Become a part of META Team

META มุ่งมั่นในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร เรามีความยินดีที่คุณจะก้าวเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเรา
ผู้สนใจสามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล: hr@metacorp.co.th
โทร: 0-2013-7096 – 7

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กรอกใบสมัคร