5 ตุลาคม 2559

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (MOA) กับ Basic Energy Corporation (“BSC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 9%