27 มีนาคม 2558

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และ บริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ