4 สิงหาคม 2559

พิธีลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่าง บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท China Triumph International Engineering Co., Ltd. ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน