3 สิงหาคม 2559

พิธีลงนามในสัญญา Supply Subcontract โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 25.56 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด และบริษัท SUMEC Hardware & Tools Company Limited ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน