โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บิลิรันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทที่ดำเนินการ: บริษัท อี แอนด์ พี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: บิลิรัน ฟิลิปปินส์
พื้นที่โครงการ: ประมาณ 380,000 ตารางเมตร
กำลังการผลิตติดตั้ง: 25 เมกะวัตต์
เริ่มขายไฟ
ประมาณ ไตรมาส 2 ปี 2562
บทบาท: รับเหมาก่อสร้าง
สถานะโครงการ: อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บิลิรัน ริเริ่มโดยบริษัท อี แอนด์ พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หรือ EPGEN ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการบิลิรันจะก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 380,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 237 ไร่ ห่างจากเมืองมะนิลา มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1,115 กิโลเมตร
บริษัทเมตะเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวผ่านบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในการรับเหมาก่อสร้างแก่บริษัท EPGEN ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าภายในสิ้นปี 2562