มินบู 220 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทที่ดำเนินการ: บริษัท จีอี พี (เมียนมาร์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: เมืองมินบู แมกเวย์ เมียนมาร์
พื้นที่โครงการ: 3,380,000 ตารางเมตร
กำลังการผลิตติดตั้ง: 220 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไฟฟ้า: 350,000,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
เริ่มขายไฟ: สำหรับเฟส 1 คาดว่าจะเริ่มขายไฟภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ลักษณะการติดตั้ง: ติดตั้งแบบยึดกับที่เซลล์แสงอาทิตย์ยี่ห้อ Jetionอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ SMA
บทบาท: รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ
สถานะโครงการ: อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

กลยุทธ์โครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบูแบ่งระยะการก่อสร้างออกเป็น 4 เฟส ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ จากขนาดดังกล่าวนับว่าโครงการมินบูถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ด้วยการก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 836 เอเคอร์ ซึ่งเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลกว่า 528 สนามรวมกัน นอกจากนี้โครงการมินบูยังเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกด้วย หากการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการมินบูจะประกอบไปด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด 700,000 แผงที่ถูกวางเรียงกันเป็นแนวในพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถให้พลังงานไฟฟ้ากว่า 200,000 ครัวเรือน จากการออกแบบให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ดังนั้นอุปกรณ์ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการมินบูจะถูกคัดสรรอย่างดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อเท็จจริงของโครงการ

ให้พลังงานที่มากกว่า
เมื่อโครงการสร้างเสร็จจะสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 200,000 ครัวเรือน

ไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่า
เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยขนาดพื้นที่เท่ากับสนามฟุตบอล 528 สนาม

เป็นผู้สนับสนุนที่ยอดเยี่ยม
เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทางเลือกในเมียนมาร์ที่ตั้งเป้าว่าขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกถึง 30% ภายในปี 2573 เพื่อสนับสนุนข้อตกลงปารีส

เพื่อพลังงานสะอาด
ช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 570 ล้านปอนด์ต่อปีเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 6.75 ล้านต้น