วะกะยามะ 25 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

บริษัทที่ดำเนินการ:
ที่ตั้งโครงการ: เมืองชิโอยะ จังหวัดวะกะยะมะ ญี่ปุ่น
กำลังการผลิตติดตั้ง: 25 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไฟฟ้า: ประมาณ 180,000,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
บทบาท: เจ้าของโครงการ
สถานะโครงการ: อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ